محصولات توزین  
نمایشگر لودسل (وزن) ترانسمیتر لودسل (وزن)
محصولات رطوبت،دما،گاز  
ترانسمیتر و لاگر رطوبت و دما پیشرفته ترانسمیتر رطوبت و دما


ترانسمیتر دیجیتال دما نمایشگر و کنترلر رطوبت و دما ،سنسور های رطوبت و دما


ترموستات با سنسور الکترونیکی ترانسمیتر آمونیاک و دی اکسید کربن
ترانسمیتر و نمایشگر رطوبت و دما ترانسمیتر رطوبت و دما با پورت مودباس
محصولات اندازه گیری برق  
ترانسمیتر برق تکفاز ترانسمیتر برق سه فازپانل میترتکفاز  با ارتباط سریال پانل میتر سه فاز ولت آمپر
 
پانل میترولت آمپر DC  
محصولات ورودی/خروجی دیجیتال  


 
ترانسمیتر دیجیتال با ورودی/خروجی دیجیتال و آنالوگ  
محصولات شبکه و لاگر  


مودم صنعتی باI/Oدیجیتال و آنالوگ دیتالاگر با ارتباط سریال