محصولات توزین  
نمایشگر لودسل (وزن) ترانسمیتر لودسل (وزن)
محصولات رطوبت،دما،گاز  


ترانسمیتر و لاگر رطوبت و دما پیشرفته ترانسمیتر رطوبت و دما


ترانسمیتر دیجیتال دما ترموستات و نمایشگر ترموکوپل


ترموستات با سنسور الکترونیکی ترانسمیتر آمونیاک و دی اکسید کربن


 
نمایشگر و کنترلر رطوبت و دما، سنسورهای رطوبت و دما  
محصولات اندازه گیری برق  


ترانسمیتر برق تکفاز ترانسمیتر برق سه فازپانل میترتکفاز  با ارتباط سریال پانل میتر سه فاز ولت آمپر
 
پانل میترولت آمپر DC  
محصولات ورودی/خروجی دیجیتال  


 
ترانسمیتر دیجیتال با ورودی/خروجی دیجیتال و آنالوگ  
محصولات شبکه و لاگر  


مودم صنعتی باI/Oدیجیتال و آنالوگ دیتالاگر با ارتباط سریال