فرم درخواست خدمات پس از فروش

                                                                         
                            فرم درخواست خدمات پس از فروش               تاریخ:...............

  مشتری محترم رعایت نکات زیر باعث احقاق حقوق شما و بهبود کیفیت تعمیرات و تحویل به موقع دستگاه شما
می شود لذا خواهشمندیم نکات زیر را رعایت  فرمایید و فرم زیر را به صورت کامل پر کنید.

- در صورت پست و یا ارسال دستگاه با در نظر گرفتن اینکه کلیه محصولات این شرکت از نوع ابزار دقیق بوده
از بسته بندی مناسب استفاده نمایید شرکت در قبال صدمات ناشی از حمل نقل مسئولیتی ندارد.
- حتی الامکان متعلقات دستگاه را نزد خود نگه دارید و در صورت همراه کردن با دستگاه حتما در
جدول مشخصات دستگاه ذکر کنید.
- هزینه های ارسال و دریافت دستگاه به عهده مشتری می باشد.
- ایراد دستگاه به صورت کامل در قسمت مشخصات دستگاه ذکر شود.
- در صورت انجام تنظیمات خاص و یا تغییر در امکانات دستگاه در قسمت مشخصات دستگاه ذکر شود.
- حداقل مدت زمان پاسخگویی یک هفته کاری از زمان تحویل به واحد پس از فروش می باشد لذا جهت انجام هرگونه پیگیری بعد از این زمان اقدام نمایید.
- گزارش کامل اقدامات صورت گرفته بر روی دستگاه در فاکتور نهایی آورده می شود.
- کلیه پارامترهای دستگاه تعمیر شده در محیط آزمایشگاهی تست و صحت عملکرد آن تایید شده لذا پس از تحویل دستگاه خود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت توسط اپراتور مجرب دستگاه را چک کنید و در صورت
مشاهده هرگونه ایراد موضوع را با واحد پس از فروش درمیان بگذارید لازم به ذکر است تست و رفع عیب بعد ازاین مدت شامل هزینه می باشد.


مشخصات مشتری:

نام و نام خانوادگی آدرس کد پستی تلفن تماس
     
 

مشخصات دستگاه:

ردیف مدل دستگاه سریال دستگاه
شرح خرابی و یا انجام تنظیمات خاص
و یا تغییر در امکانات دستگاه
متعلقات همراه دستگاه