تجهیزات جوجه کشی

تجهیزات مورد نیاز در کارخانجات جوجه کشی 
-تجهیزات مؤسسه جوجه کشی:

تجهیزات خوب ، مهمترین عامل افزایش درآمد جوجه کشی می باشد . با بکارگیری تجهیزات خوب ، نه تنها درصد جوجه درآوری تخم مرغها افزایش می یابد ، بلکه از هزینه های جنبی (کارگر و . . . ( نیز کاسته می شود . تجهیزات موسسه جوجه کشی چنین است :

-تجهیزات آب موسسه جوجه کشی:

نصب سخت گیر و صافیهای آب ، برای موسساتی که آب آنها دارای درصد بالایی از مواد معدنی است بسیار لازم می باشد . مقدار بیش از اندازه موادمعدنی در آب باعث ، مسدود شدن آبفشانها و نازلهای اسپری کننده آب در ماشینهای جوجه کشی می شود .

-سیستمهای حرارت مرکزی:

مصرف آب گرم در مؤسسات جوجه کشی برای استحمام کارگران ، شستن و ضد عفونی کردن وسایل بسیار زیاد است . بنابراین ، نصب سیستمهای حرارت مرکزی در موسسات جوجه کشی ضروری است .

-تجهیزات حمل تخم مرغ:

برای کاهش هزینه های جابجایی و سهولت کار، از وسایل زیر برای حمل و نقل تخم مرغهای جوجه کشی استفاده می شود . این وسایل عبارتند از :
ـ گاریهای چرخ دار: این گاریها اندازه های مختلف دارند و معمولا از آهن ساخته می شوند و عموماً فاقد حفاظ نرده ای هستند ، موارد استفاده از این نوع گاریها ، حمل شانه ها و کارتنهای تخم مرغ و جوجه یکروزه است .
ـ چرخهای بارکش دستی: اینها چرخهای سبک وزنی هستند که دارای دو چرخ و یک دسته بلند می باشند ، طول دسته قابل تغییر است ، به وسیله این چرخها به راحتی می توان چهار کارتن تخم مرغ را حمل نمود .
ـ نقاله ها: تخلیه کارتن های تخم مرغ از کامیونهای حمل تخم مرغ و بارگیری کارتن ها حمل جوجه به داخل کامیونها حمل جوجه یکروزه ، به وسیله نقاله ها بسیار به سهولت و سادگی انجام می شود.


-دستگاههای شستشوی تخم مرغ جوجه کشی :

تخم مرغهای جوجه کشی فقط با استفاده از دستگاههای تجارتی شستشوی تخم مرغ ، بخوبی شسته می شوند . ابتدا باید تخم مرغها را به مدت ۱۸ – ۱۲ ساعت در محیطی با درجه حرارت ۱۸ درجه سانتی گراد قرار دارد و سپس آنها را به وسیله ماشین شستشو با ppm ۲۰۰ کلرین به مدت ۳ دقیقه در آب ۴۶ درجه سانتی گراد شستشو داد.

-دستگاههای مولد برق اظطراری:

در مواقعی که برق سراسری قطع می گردد ژنراتور اضطراری برق موسسه جوجه کشی ، برق مورد نیاز تمام تجهیزات را تامین می کند . نوع ژنراتور از نظر ولتاژ و فاز ، بستگی به نوع ماشینهای جوجه کشی دارد در این زمینه ، قبل از خرید ژنراتور باید با یک مهندس برق و کارخانه سازنده ماشینهای جوجه کشی مشورت شود . روشن و خاموش شدن ژنراتور برق به طور اتوماتیک یا دستی انجام می گیرد . چنانچه ژنراتور، به طور دستی روشن می شود باید سیستم هشدار دهنده ای بر روی آن نصب نمود تا زمانی که برق سراسری قطع می گردد به طور خودکار زنگ آن به صدا درآید .

-راکهای حمل کارتن جوجه یکروزه:

کارتنهای حاوی جوجه یکروزه توسط راکهایی جابجا می شوند . این راکها دارای طبقات متعددی به طول ۴ کارتن می باشند و در هر طبقه بین ۸ – ۶ کارتن روی هم قرار می گیرند . چرخهای کوچک زیر پایه های راک برای تسهیل حرکت آنها تعبیه شده است.

-دستگاه درجه بندی جوجه ها:

جوجه های تفریخ شده ، برای تعیین کیفیت و حذف جوجه های نامرغوب و درجه دو ، به روی نوار متحرک محصور شده ای به طول ۶ متر و عرض ۶۰ سانتی متر ریخته می شوند . پرسنل موسسه در دو طرف نوار ایستاده اند تا جوجه های مرغوب با کیفیت را انتخاب کنند و در کارتنهای حمل جوجه یکروزه قرار دهند . جوجه های نامرغوب و درجه دو تا آخر روی نوار باقی می مانند و در بشکه ضایعات ریخته می شوند . ضمنا میزهای متحرک متعددی در موسسات جوجه کشی بکار می روند و می توان از آنها برای کارهایی نظیر در کارتن گذاشتن جوجه ها ، تعیین جنسیت ، تعیین کیفیت و دیگر کارهای عادی و روزمره استفاده کرد ، اندازه این میزها به نوع و ظرفیت موسسه جوجه کشی بستگی دارد.

-جاروهای برقی صنعتی:


گرد و خاک و غبار موسسه جوجه کشی باید توسط جاروهای برقی صنعتی جمع آوری گردند تا از پخش شدن کرک و گرد و غبار در محوطه جوجه کشی جلوگیری بعمل آید .

-پمپهای فشار آب:

مؤسسات برای شستن کف ، دیوارها و ماشینهای جوجه کشی و سینیهای دستگاه سترو هچر به آب پر فشار ، نیاز دارند . بنابراین ، نصب پمپهای فشار آب در موسسات جوجه کشی ضروری است اندازه و ظرفیت این پمپها به ظرفیت موسسه جوجه کشی بستگی دارد .

-ماشینهای شستشو سینیها:

ماشینهای اتوماتیکی برای شستشو و ضد عفونی سینی ماشینهای جوجه کشی وجود دارد که سینیها را از یک طرف دستگاه وارد می کنند و از طرف دیگر سینی تمیز و ضد عفونی شده را تحویل می گیرند .

-دستگاه درجه بندی تخم مرغ:

برای درجه بندی تخم مرغها ، از دستگاه اتوماتیک استفاده می شود که تخم مرغها را بر اساس وزن درجه بندی می کند . این دستگاهها در ظرفیتهای متفاوتی ساخته شده اند . شخصی باید این کار را بعهده بگیرد که در کار خود ماهر باشد و در زمانی کوتاه با کمترین درصد شکستگی تخم مرغها کارش را انجام دهد .

-نطفه یاب:

در بعضی از موارد تخم مرغها را طی مراحل جوجه کشی نطفه یابی می کنند و تخم مرغهای بدون نطفه و آنهایی که جنین شان مرده باشد حذف می گردند . تخم مرغهای بدون نطفه را می توان برای مصرف خوراکی انسان به بازار عرضه کرد