انواع دانخوری مرغداری

انواع دانخوری در سالن های پرورش طیور-دانخوری های دستی ناودانی

این دانخوریها که به طور دستی پر می شوند ، به شکل ناودان بوده و از آهن سفید و یا آهن گالوانیزه ساخته می شوند . طول آن ممکن است ۱۰۰ سانتی متر و حتی بیشتر باشد و عرض و عمق آن با توجه به سن استفاده طیور متغیر بوده و معمولا برای جوجه ها به عرض ۱۰ و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر و برای نیمچه ها و مرغهای تخمگذار به عرض ۲۰ و ارتفاع ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود .
این دانخوری ها دارای پایه قابل تنظیم هستند و با توجه به سن جوجه یا مرغ ، ارتفاع دانخوری از زمین کم یا زیاد می شود ؛ به طوری که همیشه ارتفاع لبه دانخوری معادل پشت جوجه یا مرغ است . برای اینکه طیور وارد دانخوری نشوند ، اغلب در بخش بالای دانخوری میله ای مدور نصب می شود .
ساختمان این دانخوری ها بسیار ساده بوده و در همه جا می توان آن را ساخت . به طور کلی ساختمان دانخوریها باید طوری باشد که اولا به آسانی و با حداقل کار قابل پر شدن باشند . ثانیا ریخت و پاش غذا در آنها کم یا ناچیز باشد . ثالثا جنس انها محکم بوده و به خوبی قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشند . در ضمن در صورت خراب شدن ، به آسانی قابل تعمیر باشند .

-دانخوریهای دستی مدور و بشکه ای (استوانه ای)

این دانخوریها از یک مخزن بشکه مانند و یک بشقاب گرد در زیر آن تشکیل شده است . مقدار ورود غذا به داخل بشقاب را می توان به وسیله پیچ تنظیم نمود . جنس دانخوریها از آهن گالوانیزه و یا پلاستیک بوده و دارای مزایای زیر است :
۱) با توجه به ظرفیت مخزن ، می توان آن را هر چند روز یکبار پر کرد که در اینصورت از نظر کار و نیروی انسانی صرفه جویی می شود .
۲) چنانچه این دانخوری ها به وسیله تسمه و یا طناب به سقف آویزان باشند ، به راحتی می توان ارتفاع آنها را کم و زیاد نمود. از این رو احتیاج به پایه نداشته و مقدار ریخت و پاش غذا نیز کم و خطر آلودگی غذا با مدفوع و یا مواد بستر به حداقل می رسد .
۳) سرمایه گذاری به ازاء هر قطعه مرغ در دانخوری بشکه ای کمتر از انواع دیگر است .
۴) شکل خاص دانخوری های بشکه ای سبب می شود که از نظر اشغال جا و فضا احتیاج به نصف فضای دانخوری نوع ناودانی باشد .

-دانخوریهای اتوماتیک

در کشورهایی که امکانات فنی آنها زیاد بوده و مزد کارگر گران است . اغلب سعی می شود از دانخوریهای اتوماتیک استفاده شود و این دستگاهها به دو دسته عمده بر حسب نوع استفاده تقسیم بندی می شوند :
الف) دانخوریهای اتوماتیک ناودانی زنجیری (زنجیری)
ب) دانخوری های اتوماتیک لوله ای بشقابی(حلزونی)
دانخوریهای ناودانی زنجیری (زنجیری)
این نوع دانخوری از یک مخزن دان تشکیل شده است که معمولا در داخل و یا خارج از لانه قرار می گیرد و پر کردن مخزن یا به شیوع دستی است ویا به وسیله لوله ای که با تانکرهای اصلی ذخیره غذا در خارج سالن وصل می باشد ، صورت می گیرد .
موتور مخزن غذا به وسیله ساعت اتوماتیک در ساعات معینی به کار می افتد و غذا از داخل منبع توسط زنجیره های نقاله به داخل کانالهای ناودانی شکل که در سرتاسر طول سالن کشیده شده است ، حمل شده و در اختیار طیور قرار می گیرد .
مقدار و میزان غذایی که به داخل کانالها ریخته می شود ، به وسیله پیچ به آسانی قابل تنظیم است و ارتفاع دانخوریها نیز به وسیله پیچی که در پایه انها قرار دارد ، با توجه به سن طیور کم یا زیاد می گردد . از دانخوریهای اتوماتیک معمولا برای مرغداریهای بزرگ استفاده می شود و عیب بزرگ استفاده از این دستگاهها ، غیر یکنواختی سیستم تغذیه مرغهاست ، به طوری که اغلب طیوری که در قسمتهای نزدیک به منبع توزیع غذا قرار دارند ؛ غذای بیشتر و با کیفیت بهتری نسبت به طیوری که در قسمت دورتر قرار گرفته اند دریافت می کنند .
البته امروزه سیستمهایی نیز طراحی شده اند تا دان پس از حرکت از مخزن ، در یک زمان و به طور یکنواخت در دسترس تمامی طیور قرار گرفته و استثنایی ایجاد نشود .

-دانخوریهای لوله ای بشقابی(حلزونی)

در این سیستم یک آگر که در داخل لوله قرار دارد ، باعث انتقال دان در سراسر سالن می شود . لوله های کوچک دیگری در فاصله های معین به لوله اصلی متصل بوده و قرار دارند که از طریق آنها دان در داخل دانخوریها بشقابی ریخته می شود .

-دانخوریهای لوله ای بشقابی (حلزونی)

این دانخوری فقط در سیستمهای پرورش بر روی بستر کاربرد داشته و در پرورش مرغ مادر گوشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و ظرفیت آن به ابعاد سالن و ظرفیت طیور داخل سالن بستگی دارد .