اندازه گیری سطح مخازن توسط لودسل

یکی از روشهای اندازه گیری سطحدر صنعت استفاده از سنسور لودسل می باشد.در این فیلم نمونه ای از این کاربرد را خواهیم دید.محصولات مرتبط

 

TM-1020,10


TSB-400

توسط : admin | تاریخ : 1395/06/07 | نظرات  (0 )