فیلم های آموزشی اتوماسیون مرغداری تیکا

سیستمی برای شرایط بهینه و آسایش پرنده در سـالن مرغـداری

توسط : admin | تاریخ : 1395/06/07 | نظرات  (1 )